Category Archives: Norwegian

LØSLAT TOMMY ROBINSON (Norwegian Text)

LØSLAT TOMMY ROBINSON

Tommy Robinson har blitt arrestert og fengslet for å rapportere om muslimske overgrepsgjenger. En job han utfører uten hensyn til egen sikkerhet, mens han informerer befolkningen om alle feilgjerninger som begås i allahs navn. Han kjemper i motgang og rapporterer om saker som våre mainstream medier er for redde til å snakke om.

Tommy setter saker på dagsordenen som berører alle våre samfunn, og som blir feid under teppet og skjult fra offentligheten.

Det er på tide vi står sammen, i sterkt samhold og side om side med ham.

LØSLAT TOMMY ROBINSON

Advertisements

Salute American Brother’s and Sister

Eng.: On this Veterans Day 2016 – November 11th – with so much Hope coming to Life in America, I salute my American Brothers and Sister in Arms. The World must never forget that the New Dawn that now comes to fruition with Hope and Change for a better, more Stable and Prosperous America and World, is built on the Blood, Sweat, Tears and Sacrifice of those who have served to protect Democracy against the totalitarian onslaughts.

‘Norway4Trump’ Vow; I will never forget you…

Salute.

veterans-day-wframe5

Nor.: På denne Veterans Day 2016 – 11. November – med så mye håp som spirer i Amerika, hilser jeg mine amerikanske våpenbrødre og -søstre. Verden må aldri glemme at det nye morgengry som nå er i ferd med å bli virkelighet med Håp og Endring til et bedre, mer stabilt og fremgangsrikt Amerika og Verden, er bygget på blod, svette, tårer og offer fra de som har tjenestegjort for å beskytte demokratiet mot de totalitære angrepene.

‘Norway4Trump’ sverger; Jeg vil aldri glemme dere…

Hilsen.