Tag Archives: USA

Salute American Brother’s and Sister

Eng.: On this Veterans Day 2016 – November 11th – with so much Hope coming to Life in America, I salute my American Brothers and Sister in Arms. The World must never forget that the New Dawn that now comes to fruition with Hope and Change for a better, more Stable and Prosperous America and World, is built on the Blood, Sweat, Tears and Sacrifice of those who have served to protect Democracy against the totalitarian onslaughts.

‘Norway4Trump’ Vow; I will never forget you…

Salute.

veterans-day-wframe5

Nor.: På denne Veterans Day 2016 – 11. November – med så mye håp som spirer i Amerika, hilser jeg mine amerikanske våpenbrødre og -søstre. Verden må aldri glemme at det nye morgengry som nå er i ferd med å bli virkelighet med Håp og Endring til et bedre, mer stabilt og fremgangsrikt Amerika og Verden, er bygget på blod, svette, tårer og offer fra de som har tjenestegjort for å beskytte demokratiet mot de totalitære angrepene.

‘Norway4Trump’ sverger; Jeg vil aldri glemme dere…

Hilsen.

Advertisements
Recent Entries »